OBAVEŠTENJE

09.03.2017

JKP „Suboticagas“ Subotica, obaveštava građane i poslovne potrošače iz grupe „mali kupci – ostali“ da je u toku prijem zahteva za izradu priključaka bez naknade, do planom predviđenog broja.

Informacije se mogu dobiti na tel: 024/641-200 (grupa „mali kupci – ostali“) 024/641-213 (građani), na sajtu preduzeća http://www.suboticagas.co.rs ili lično na šalteru JKP „Suboticagas“ Subotica.

Povratak...

PiaR ©2009  |  sva prava zadržana
JKP Suboticagas  |   Jovana Mikića 58, 24000 Subotica  |   tel. 024 641 200  |   fax. 024 641 220
pretraga
Korisnički
servis
Informacije:  641 213

Besplatna info linija:  0800/100-202
SR    HU    EN