SR  HU  EN

Oglas za posao

11.01.2018

GLAVNI INŽENJER

Na određeno vreme - najduže 6 meseci

Uslovi:

  • visoka stručna sprema, mašinski fakultet
  • 3 godine radnog iskustva
  • licenca odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
  • vozačka dozvola B kategorije

Rok za podnošenje prijave sa dokazima: 18.1.2018

Prijave se podnose poštom na adresu JKP "Suboticagas" 24000 Subotica, Jovana Mikića 58. ili e-mailom na office@suboticagas.co.rs

Kontakt telefon: 024/641-201

Povratak...

PiaR ©2009  |  sva prava zadržana
JKP Suboticagas  |   Jovana Mikića 58, 24000 Subotica  |   tel. 024 641 200  |   fax. 024 641 220
Korisnički
servis
Informacije:  641 213

Besplatna info linija:  0800/100-202