SR  HU  EN

ID podaci

 

Podaci za identifikaciju

1.1.

Poreski identfikacioni broj (PIB)

104200200

1.2.

Matični broj

20114223

1.2.1.

Registarski broj

20114223

1.3.

Firma (pun naziv)

Javno Komunalno Preduzeće „Suboticagas"

1.4.

Firma (skraćeni naziv)

JKP „Suboticagas"

1.5.

Ime i prezime ovlašćenog lica

Ildiko Zedi, MSc

1.6.

Podaci o sedištu

Subotica

1.6.1.

Opština

Subotica

1.6.2.

Mesto

Subotica

1.6.3.

Naziv ulice

Jovana Mikića

1.6.4.

Kućni broj

58.

1.6.5.

Broj telefona

(024) 641-200 i 641-201

1.6.6.

Broj fax-a

(024) 641-220

1.6.7.

e-mail

office@suboticagas.co.rs

1.6.8.

Distributer

Da

1.6.9.

Obveznik PDV

Da

 

Podaci o delatnosti

 

Naziv firme

Šifra delatnosti

2.1.

JKP „ Suboticagas"

3522

 

Podaci o računu u banci

 

Naziv banke

Mesto

Broj tekućeg računa

3.1.

„Vojvođanska banka" a.d.

Novi Sad

355-1078013-69

3.2.

„OTP banka Srbija" a.d.

Novi Sad

325-9500700008544-74

3.3.

„Banca Intesa" a.d.

Novi Sad

160-927786-36

3.4.

„Banca Intesa" a.d.

Novi Sad

160-239215-37

3.5.

„Komercijalna banka" a.d.

Beograd

205-178780-61

3.6. AIK Banka" a.d. Niš 105-9355-94
3.7. "Banka Poštanska štedionica" a.d. Beograd 200-2435070102029-70

 .

PiaR ©2009  |  sva prava zadržana
JKP Suboticagas  |   Jovana Mikića 58, 24000 Subotica  |   tel. 024 641 200  |   fax. 024 641 220
Korisnički
servis
Informacije:  641 213

Besplatna info linija:  0800/100-202