SR  HU  EN

Izgrađenost mreže sa krajem 2013. godine

 

Gasna distributivna mreža građena je po fazama. Izgrađena je u sledećim mesnim zajednicama:

 

Naziv

Dužina

Broj priključaka

m

kom

1.

  MZ Centar I

5.150

281

2.

  MZ Centar II

11.360

595

3.

  MZ Centar III

8.400

281

4.

  MZ Bajnat

9.800

180

5.

  MZ Prozivka

4.800

50

6.

  MZ Ker

12.670

507

7.

  MZ Gat

14.340

230

8.

  MZ Mali Bajmok

19.560

302

9.

  MZ Novo Selo

26.500

335

10.

  MZ Peščara

12.200

206

11.

  MZ Zorka

34.000

41

12.

  MZ Dudova Šuma

17.100

724

13.

  MZ Kelebija

17.120

18

14.

  MZ Željezničko naselje

25.870

729

15.

  MZ Makova sedmica

24.850

208

16.

  MZ Kertvaroš

21.300

1.211

17.

  MZ Mali Radanovac

15.320

842

18.

  MZ Radanovac

16.120

59

19.

  MZ Novi grad

13.820

503

20.

  MZ Alekandrovo

24.950

598

21.

  MZ Palić

51.315

962

22.

  Glavni gasni prsten

10.050

0

23.

  Industrijski gasovod

6.040

9

24.

  Gasovod od GMRS do MRS ..Toplana                        

3.060

0

 

  SVEUKUPNO

405.695

8.871

Dužina gasne distributivne mreže po mesnim zajednicama izražena je bez dužine priključaka

 

 

PiaR ©2009  |  sva prava zadržana
JKP Suboticagas  |   Jovana Mikića 58, 24000 Subotica  |   tel. 024 641 200  |   fax. 024 641 220
Korisnički
servis
Informacije:  641 213

Besplatna info linija:  0800/100-202