SR  HU  EN

Organizacija

1. RAZVOJNO - TEHNIČKO ODELJENJE

  • Služba prenosa i distribucije gasa
  • Služba nabavke, skladišta i trgovine

2. ODELJENJE EKONOMSKIH, RAČUNOVODSTVENIH I FINANSIJSKIH POSLOVA

3. PRAVNO, OPŠTE I KADROVSKO ODELJENJE

Organizacija rada i poslovanje Preduzeća zasniva se na racionalnoj podeli rada, kako u pogledu organizacionih jedinica, tako i poslova i radnih zadataka koje obavljaju pojedini zaposleni.


ORGANI PREDUZEĆA


DIREKTOR
- poslovodni organ Preduzeća

Preuzmite: Radna biografija direktora JKP "Suboticagas"

 

IZVRŠNI DIREKTOR

Preuzmite: Radna biografija izvršnog direktora JKP "Suboticagas"


NADZORNI ODBOR - organ nadzora Preduzeća ima 3 člana koje imenuje Skupština grada  Subotice  od kojih  1 se bira  iz reda zaposlenih

Preuzmite: Radne biografije članova nadzornog odbora JKP "Suboticagas"

 

PiaR ©2009  |  sva prava zadržana
JKP Suboticagas  |   Jovana Mikića 58, 24000 Subotica  |   tel. 024 641 200  |   fax. 024 641 220
Korisnički
servis
Informacije:  641 213

Besplatna info linija:  0800/100-202