SR  HU  EN

Razvoj, investicije i javne nabavke

JAVNE NABAVKE

|

PLANOVI

JNMV 20/2018 - USLUGA - ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE (BAŽDARENJE) MERILA PRIRODNOG GASA (postavljeno dana: 17.05.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 17.05.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 17.05.2018.

 

JNMV 19/2018 - MALA VREDNOST - RADOVI NA TEHNIČKOM ODRŽAVANJU OBJEKATA JKP "SUBOTICAGAS" SA POTREBNIM MATERIJALOM (postavljeno dana: 15.05.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 15.05.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 15.05.2018.

 

 

JNMV 18/2018 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – SITAN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE   (postavljeno dana: 08.05.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 08.05.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 08.05.2018.

 

JNMV 17/2018 - RADOVI - GRAĐEVINSKI I MAŠINSKI RADOVI NA IZGRADNJI GASOVODA "PIONIR-NOVA OPŠTINA"  (postavljeno dana: 04.05.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 04.05.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 04.05.2018.

 

JNMV 16/2018 - RADOVI - GRAĐEVINSKI I MAŠINSKI RADOVI NA IZGRADNJI GASOVODA "KORZO I SUSEDNE ULICE"  (postavljeno dana: 04.05.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 04.05.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 04.05.2018.

    3. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 11.05.2018.)

 

JNMV 15/2018 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA HTZ OPREME ZA ZAPOSLENE – ZAŠTITNA SREDSTVA  (postavljeno dana: 04.05.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 04.05.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 04.05.2018.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 16.5.2018.)

 

JNMV 14/2018 - RADOVI - GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZRADI GASNIH PRIKLJUČAKA (TIPSKIH I INDIVIDUALNIH), IZMEŠTANJA I PRODUŽETAKA NA DGM I ISKLJUČENJA SA DGM (postavljeno dana: 27.4.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 27.4.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 27.4.2018.

    3. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 17.05.2018.)

    4. Izmena konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 17.05.2018

 

JNMV 13/2018 - USLUGA - ODRŽAVANJE I DALJI RAZVOJ INTEGRISANOG INFORMACIONOG SISTEMA "POLARISBS" (postavljeno dana: 26.4.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 26.4.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 26.4.2018.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 8.5.2018.)

 

JNMV 12/2018 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA HTZ OPREME ZA ZAPOSLENE LETNJI I ZIMSKI (postavljeno dana: 11.4.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 11.4.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 11.4.2018.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 23.4.2018.)

 

JNMV 11/2018 - DOBRO - NABAVKA REKLAMNOG MATERIJALA (postavljeno dana: 11.4.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 11.4.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 11.4.2018.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 25.4.2018.)

 

 

JNMV 10/2018 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE – UREĐAJI ZA REGULACIJU I MERENJE (postavljeno dana: 29.3.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 29.3.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 29.3.2018.

    3. Izmena I konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 19.04.2018

    4. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 19.04.2018.)

    5. Izmena II konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 23.04.2018

    6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava 23.04.2018

    7. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 8.5.2018.)

 

JNMV 9/2018 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – SITAN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE (postavljeno dana: 22.3.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 22.3.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 22.3.2018.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 24.4.2018.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 18.5.2018.)

 

JNMV 8/2018 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – POLIETILENSKE CEVI, PVC CEVI, POLIETILENSKI FAZONSKI KOMADI (postavljeno dana: 21.3.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 21.3.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 21.3.2018.

    3. Izmena I konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 18.04.2018

    4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava 18.04.2018

    4. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 03.05.2018.)

 

JNMV 7/2018 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE – PLOMBA, FLEKSIBILNO CREVO, ORMAN, LEVKOVI I ZAŠTITNE CEVI ZA KMRS (postavljeno dana: 20.3.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 20.3.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 20.3.2018.

    3. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 22.03.2018.)

    4. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 23.4.2018.)

 

JNMV 6/2018 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA (postavljeno dana: 13.3.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 13.3.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 13.3.2018.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 27.3.2018.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 18.5.2018.)

 

JNMV 5/2018 - DOBRO - OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM MAŠINSKIH I GRAĐEVINSKIH RADOVA NA DGM (postavljeno dana: 8.3.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 8.3.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 8.3.2018.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 21.3.2018.)

JNMV 4/2018 - DOBRO -  OČITAVANJE POTROŠNJE GASA NA GASNIM MERILIMA KOD GRAĐANA I PRIVREDE (postavljeno dana: 8.3.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 8.3.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 8.3.2018.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 21.3.2018.)

 

JNMV 3/2018 - DOBRO -  GORIVA ZA MOTORNA VOZILA I UREĐAJE SA MOTORIMA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM (postavljeno dana: 8.3.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 8.3.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 8.3.2018.

    3. Izmena i konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 14.03.2018

    4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava 14.03.2018

    5. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 27.3.2018.)

    6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 18.5.2018.)

 

JNMV 2/2018 - DOBRO -  NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE (postavljeno dana: 6.3.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 6.3.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 6.3.2018.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 16.3.2018.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 18.4.2018.)

 

JNMV 1/2018 - DOBRO - NABAVKA ODORANTA I USLUGA PUNjENjA UREĐAJA ZA ODORIZACIJU SA KONTROLOM NIVOA ODORIZACIJE (postavljeno dana: 6.3.2018.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 6.3.2018.

    2. Konkursna dokumentacija 6.3.2018.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 16.3.2018.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 29.3.2018.)

 

JNMV 23/2017 - USLUGA -  ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE (BAŽDARENJE) MERILA PRIRODNOG GASA (postavljeno dana: 30.10.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 30.10.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 30.10.2017.

    3. Odluka o obustavi postupka javne nabavke 09.11.2017.

    4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 13.11.2017.

 

JNMV 22/2017 - DOBRO - NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA (postavljeno dana: 10.10.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 10.10.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 10.10.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 20.10.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 30.10.2017.)

 

JNMV 21/2017 - DOBRO - NABAVKA ALATA (postavljeno dana: 11.09.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 11.09.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 11.09.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 20.09.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 13.10.2017.)

 

JNMV 20/2017 - USLUGA - IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA ZA DGM MZ ŽELEZNIČKO NASELJE (postavljeno dana: 11.08.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 11.08.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 11.08.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 24.08.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 04.09.2017.)

 

JNMV 19/2017 - USLUGA - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GASOVOD OD "PIONIRA" DO "NOVE OPŠTINE" (postavljeno dana: 11.08.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 11.08.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 11.08.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 24.08.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 04.09.2017.)

 

JNMV 18/2017 - USLUGA - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRODUŽETKE I IZMEŠTANJE DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICA (postavljeno dana: 11.08.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 11.08.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 11.08.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 24.08.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 04.09.2017.)

 

 

JNMV 17/2017 - DOBRO - NABAVKA MATERIJALA SA USLUGOM UGRADNJE ZA ODRŽAVANJE VOZILA JKP "SUBOTICAGAS" (postavljeno dana: 11.08.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 11.08.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 11.08.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 29.08.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 05.09.2017.)

 

 

JNMV 16/2017 - USLUGA - BAŽDARENJE, PRANJE I PODEŠAVANJE KALORIMETARA (postavljeno dana: 14.07.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 14.07.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 14.07.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 25.07.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 09.08.2017.)

 

JNMV 15/2017 - DOBRO - NABAVKA SLUŽBENE ODEĆE I OBUĆE (postavljeno dana: 09.06.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 09.06.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 09.06.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 21.06.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 6.07.2017.)

 

JNMV 14/2017 - RAD - GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZRADI GASNIH PRIKLJUČAKA (TIPSKIH I INDIVIDUALNIH), IZMEŠTANJA I PRODUŽETAKA NA DGM I ISKLJUČENJA SA DGM (postavljeno dana: 30.05.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 30.05.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 30.05.2017.

    3. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 07.06.2017.)

    4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 07.06.2017.

    5. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 11.07.2017.)

    6. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (postavljeno dana 24.07.2017.)

    7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 07.11.2017.)

 

JNMV 13/2017 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE – SITAN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE - ČELIČNE CEVI, ČELIČNI FITINZI I ZAPTIVAČI(postavljeno dana: 29.05.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 29.05.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 29.05.2017.

    3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 02.06.2017.

    4. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 28.06.2017.)

    5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 6.07.2017.)

 

JNMV 12/2017 - DOBRO - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE(postavljeno dana: 28.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 28.04.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 28.04.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 09.05.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 29.05.2017.)

 

JNMV 11/2017 - USLUGA ODRŽAVANJA I DALJEG RAZVOJA INTEGRISANOG INFORMACIONOG SISTEMA "POLARISBS" (postavljeno dana: 28.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 28.04.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 28.04.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 09.05.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 29.05.2017.)

 

JNMV 10/2017 - USLUGA OBAVLJANJA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM MAŠINSKIH I GRAĐEVINSKIH RADOVA NA DGM (postavljeno dana: 28.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 28.04.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 28.04.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 09.05.2017.)

    4. Obaveštenje o zakjlučenom ugovoru (postavljeno dana 19.05.2017.)

 

JNMV 09/2017 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE – UREĐAJI ZA REGULACIJU I MERENJE (postavljeno dana: 19.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 19.04.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 19.04.2017.

    3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 12.05.2017.

    4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava (postavljeno dana 12.05.2017.)

    5. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 15.05.2017.)

    6. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 15.05.2017.

    7. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava (postavljeno dana 19.05.2017.)

    8. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 19.05.2017.

    9. Odgovor na pitanja (postavljeno dana 19.05.2017.)

    10. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 24.05.2017.

    11. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava (postavljeno dana 24.05.2017.)

    12. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 25.05.2017.

    13. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 25.05.2017.)

    14. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 25.05.2017.)

    15. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 07.06.2017.)

    16. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (postavljeno dana 19.06.2017.)

    17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (postavljeno dana 19.06.2017.)

    18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 11.08.2017.)

 

JNMV 08/2017 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE – SITAN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE (postavljeno dana: 13.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 13.04.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 13.04.2017.

    3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 10.05.2017.

    4. Odluka o dodeli ugovora (postavljeno dana 23.05.2017.)

    5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 29.05.2017.)

 

JNMV 07/2017 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE – POLIETILENSKE CEVI, PVC CEVI, POLIETILENSKI FAZONSKI KOMADI (postavljeno dana: 12.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 12.04.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 12.04.2017.

    3. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 24.04.2017.)

    4. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 24.04.2017.)

    5. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 24.04.2017.)

    6. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 19.05.2017.)

    7. Obaveštenje o zakjlučenom ugovoru (postavljeno dana 12.06.2017.)

 

JNMV 06/2017 - DOBRO - NABAVKA I ISPORUKA MAŠINSKOG MATERIJALA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE – PLOMBA, FLEKSIBILNO CREVO I ORMAN ZA KMRS (postavljeno dana: 12.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 12.04.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 12.04.2017.

    3. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. ZJN) 05.05.2017.

    4. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 10.05.2017.)

    5. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 19.05.2017.)

    6. Obaveštenje o zakjlučenom ugovoru (postavljeno dana 14.06.2017.)

 

JNMV 05/2017 - DOBRO - NABAVKA REKLAMNOG MATERIJALA (postavljeno dana: 03.04.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 03.04.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 03.04.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 12.04.2017.)

    4. Obaveštenje o zakjlučenom ugovoru (postavljeno dana 25.04.2017.)

 

JNMV 04/2017 - DOBRO - NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA I UREĐAJE SA MOTORIMA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM (postavljeno dana: 27.03.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 27.03.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 27.03.2017.

    3. Odgovor na pitanje (postavljeno dana 31.03.2017.)

    4. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 05.04.2017.)

    5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 05.05.2017.)

 

JNMV 03/2017 - USLUGA OČITAVANJA POTROŠNJE GASA NA GASNIM MERILIMA KOD GRAĐANA I PRIVREDE (postavljeno dana: 27.03.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 27.03.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 27.03.2017.

    4. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 06.04.2017.)

    5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 25.04.2017.)

 

JNMV 02/2017 - DOBRO - NABAVKA NOVOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA (postavljeno dana: 20.03.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 20.03.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 20.03.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 29.03.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 03.04.2017.)

 

JNMV 01/2017 - USLUGA ISPORUKE ODORANATA,  PUNJENJA UREĐAJA ZA ODORIZACIJU, KONTROLE NIVOA ODORIZACIJE (postavljeno dana: 20.03.2017.)

Dokumentaciju možete preuzeti putem sledećih linkova:

    1. Poziv za podnošenje ponude 20.03.2017.

    2. Konkursna dokumentacija 20.03.2017.

    3. Odluka o dodeli ugovora o JNMV (postavljeno dana 29.03.2017.)

    4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (postavljeno dana 05.04.2017.)

 

 

PLANOVI ZA 2018. GODINU

|

JAVNE NABAVKE

Program poslovanja za 2018. godinu - Srpski

Program poslovanja za 2018. godinu - Mađarski

Program poslovanja za 2018. godinu - Hrvatski

 

Plan nabavki za 2018. godinu

Plan nabavki za 2018. godinu

PLANOVI ZA 2017. GODINU

|

JAVNE NABAVKE

Druga izmena plana poslovanja za 2017. godinu

Prva izmena plana poslovanja za 2017. godinu

Plan poslovanja za 2017. godinu - Srpski (28.02.2017)

Plan poslovanja za 2017. godinu - Mađarski (28.02.2017)

Plan poslovanja za 2017. godinu - Hrvatski (28.02.2017)

 

Plan nabavki za 2017. godinu

Peta izmena plana nabavki za 2017. godinu

Četvrta izmena plana nabavki za 2017. godinu

Treća izmena plana nabavki za 2017. godinu

Druga izmena plana nabavki za 2017. godinu

Prva izmena plana nabavki za 2017. godinu

Plan nabavki za 2017. godinu

 

Preuzmite Zahtev za zaštitu prava u otvorenom postuupku javne nabavke dobara broj 15/16 (30.11.2016)

Preuzmite JAVNA NABAVKA 15/16 (13.07.2016)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju i održavanje DGM


Preuzmite IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JAVNE NABAVKE JN 15/16 - Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM

Preuzmite IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE JAVNE NABAVKE JN 15/16 Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM

Preuzmite KONKURSNA DOKMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU BR: 15/16 Nabavka i isporuka ma.inskog materijala za izgradnju DGM sa izmenama od Br. 1 do Br. 12.


Preuzmite Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama JN 15/16; 195/16 od 8.11.2016.


Preuzmite JAVNA NABAVKA 12/16 (13.07.2016)

Baždarenje kalorimetara

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA 14/16 (24.06.2016)

Servisiranje i popravke vozila voznog parka

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA 13/16 (14.06.2016)

Građevinski radovi na izgradniji gasnih priključaka (tipskih i individualnih), izneštanja i produžetaka na DGM i isključenja s DGM

Preuzmite JAVNA NABAVKA 13/16 - Odluka o dodeli ugovora (25.01.2017)

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA 11/16 (21.04.2016)

Usluga očitavanja potrošnje prirodnog gasa na gasnim merilima kod građana i privrede


Preuzmite JAVNA NABAVKA 10/16 (21.04.2016)

Nabavka i isporuka HTZ opreme za zaposlene, letnji i zimski


Preuzmite JAVNA NABAVKA 9/16 (21.04.2016)

Usluge osiguranja


Preuzmite JAVNA NABAVKA 8/16 (15.04.2016)

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala


Preuzmite JAVNA NABAVKA 5/16 (20.04.2016)

Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara


Preuzmite JAVNA NABAVKA 8/16 (15.04.2016)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris“


Preuzmite JAVNA NABAVKA 7/16 (15.04.2016)

Nabavka električne energije


Preuzmite JAVNA NABAVKA 4/16 (15.04.2016)

Nabavka goriva za motorna vozila i uređaje sa motorim sa unutrašnnim sagorevanjem


Preuzmite JAVNA NABAVKA 3/16 (25.03.2016)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obilaznog puta

 

Preuzmite PROGRAM POSLOVANJA JKP „SUBOTICAGAS“ ZA 2016. GODINU

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA 2/16 (02.01.2016)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM, ormani za KMRS


Preuzmite IZMENA KONKURsNE DOKUMENTACIJE - JAVNA NABAVKA 1/16 (06.01.2016)

Vršenje usluge isporuke odoranata, punjenje uređaja za odorizaciju, kontrolu nivoa odorizacije.


Preuzmite JAVNA NABAVKA 1/16 (04.01.2016)

Vršenje usluge isporuke odoranata, punjenje uređaja za odorizaciju, kontrolu nivoa odorizacije.

 

Preuzmite Druga izmena Plana poslovanja za 2015. godinu. (09.12.2015.)

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA 19/15 (09.11.2015)

Nabavka i isporuka mašinskog materijala za izgradnju DGM deo Senćanskog puta


Preuzmite Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora pregoveračkog postupka bez objavljivanja poziva za',,Nadzorna provera sistema
menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 bez razvoja i Nadzorna provera sistem upravljanja zaštitom
zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001 :2007

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA 12/15 (07.09.2015)

Nabavka mašinskog materijala za izgradnju i održavanje DGM


Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 16/15 (10.7.2015)

Nabavka teretnog motornog vozila 4x4 sa dizel agregata

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 15/15 (9.7.2015)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obolaznog puta

 

Preuzmite IZMENA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 15/15 (25.6.2015)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obolaznog puta


Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 15/15 (22.6.2015)

Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo Senćanskog i obolaznog puta

 

Preuzmite IZMENA JAVNA NABAVKA 13/15 (18.6.2015)

Građevinski radovi na izradi gasnih priključaka (tipskih i individualnih),

izmeštanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA 13/15 (9.6.2015)

Građevinski radovi na izradi gasnih priključaka (tipskih i individualnih),

izmeštanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 14/15 (1.6.2015)

Nabavka i isporuka HTZ opreme za zaposlene, letnji i zimski

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11/15 (13.5.2015)

Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih i građevinskih radova na DGM

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 11/15 (27.4.2015)

Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih i građevinskih radova na DGM

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA 10/15 (27.4.2015)

Usluga očitavanja potrošnje prirodnog gasa na gasnim merilima kod građana i privrede

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8/15 (20.4.2015)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris"

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 4/15 (17.4.2015)

Usluge osiguranja

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 3/15 (17.4.2015)

Nabavka električne energije

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 9/15 (9.4.2015)

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 8/15 (9.4.2015)

Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris"

 

Preuzmite JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 7/15 (9.4.2015)

Nabavka i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara

&

PiaR ©2009  |  sva prava zadržana
JKP Suboticagas  |   Jovana Mikića 58, 24000 Subotica  |   tel. 024 641 200  |   fax. 024 641 220
Korisnički
servis
Informacije:  641 213

Besplatna info linija:  0800/100-202